Rydyn ni'n helpu'r byd i dyfu er 1983

Amdanom ni

Rydym yn un o brif wneuthurwyr offer ymasiad casgen yn Tsieina.

PEIRIANNAU PIPE PLASTIG QINGDAO SUDA, LTD, sy'n ymroddedig i ymchwilio, dylunio a gweithgynhyrchu offer weldio pibellau plastig ac weldio pibellau plastig, ac mae'n darparu ystod lawn o wasanaethau cyn-werthu, gwerthu ac ôl-werthu i gwsmeriaid. Mae gan SUDA MACHINERY uwch dîm technegol sydd wedi bod yn ymwneud ag ymchwilio a dylunio technoleg weldio pibellau plastig ac offer weldio pibellau plastig ers amser maith. Gyda chryfder ymchwil gwyddonol cryf, mynd ar drywydd di-baid arloesi a'r ideoleg arweiniol o ymateb yn weithredol i newidiadau yn y farchnad, rydym yn parhau i ddatblygu offer weldio ymasiad casgen o ansawdd uchel, perfformiad uchel ac o ansawdd uchel.
Ein nod: darparu offer a gwasanaethau weldio diogel a dibynadwy i gwsmeriaid.

Os oes angen datrysiad diwydiannol arnoch ... Rydym ar gael i chi

Rydym yn darparu atebion arloesol ar gyfer cynnydd cynaliadwy. Mae ein tîm proffesiynol yn gweithio i gynyddu cynhyrchiant a chost-effeithiolrwydd ar y farchnad

Cysylltwch â Ni